Em                               B7

Teixits venia el meu pare

       Em                   B7      

per la comarca de Vic

  G                                D7         

i la gent que l’hi comprava

Db7 C7                  B7

l’hi deien el mig amic

                                                    E

qui es que es vol deixar enredar

                                 B7    

per un gitano eixerit

                                           Em

el qui em compri una camisa

            B7                  E

l’hi regalo un cobrellit

                         A

enredant per lla, enredant per lla

                         E

enredant per qui, enredant per qui

                         B7

d’aquesta manera

                            E

em van pujar a mi

                           A

I enredant per lla, enredant per lla

                         E

enredant per qui, , enredant per qui

                         B7

d’aquesta manera

                            Em

em van pujar a mi

Em                               B7

I així es guanyava la vida

    Em                           B7 

el meu pare el mig amic

       G                                      D7        

i el pobre del que l’hi comprava

Db7       C7             B7            

sen quedava ben lluït

                                     E          

però o feia amb una gracia

                               B7

i posava tant d’estil

                                           Em

que inclús havia venut “trajos”

       B7                 E   

ai a la guàrdia civil

                         

                         A

enredant per lla, enredant per lla

                         E

enredant per qui, enredant per qui

                         B7

d’aquesta manera

                            E

em van pujar a mi

                         A

enredant per lla, enredant per lla

                         E

enredant per qui,

                         B7

d’aquesta manera

                            E

em van pujar a mi

                         B7                         E

enredant per lla enredant per qui

                         B7                         E

enredant per lla enredant per qui